Stor satsning på chefer i Skövde kommun

Skövde kommun arbetar aktivt med att trygga kompetensförsörjningen av chefer. En del i det arbetet är ett chefstraineeprogram som kommunen genomfört under 2017.

Under fem månader har åtta medarbetare genomgått en internutbildning på heltid för att på sikt kunna ta sig an en chefsroll inom organisationen. Under torsdagen avslutades årets program.

Deltagarna i chefstraineeprogrammet har varit verksamma inom kommunens sektorer som ansvarar för vård och omsorg samt barn och utbildning. Under programmet har deltagarna blivit handledda av chefer som redan arbetar i Skövde kommun.

Känner sig priviligierad 

– Under programmet har vi genomgått en rad olika utbildningar som varit mycket givande. Jag känner mig verkligen priviligierad att ha blivit utvald till att få vara med under de här månaderna, berättar Oskar Lans, en av deltagarna.

– Förutom att få fram framtidens ledare har ett syfte också varit att synliggöra och uppmärksamma några av de bästa cheferna som vi redan har idag. Som handledare har cheferna fått dela med sig av sina erfarenheter och varit ambassadörer, säger Sofia Myrman, HR-chef i Skövde kommun.

Festlig avslutning

Under torsdagen avslutades årets program under festliga former på Scandic Billingen. Då fick deltagarna bland annat presentera sitt projektarbete för flera ledande chefer i Skövde kommun.

– Chefstraineeprogrammet har gett mig verktyg för att i framtiden kunna axla en chefsposition. Att få ta del av en chefs vardag har gett en bra inblick och mycket kunskap, berättar Johanna Karlsson, som varit verksam på Käpplundaskolan.

Tomas Fellbrandt, kommundirektör i Skövde kommun, var imponerad av traineeprogrammet 2017.

– Jag är mycket stolt över handledarna och traineerna som tillsammans har sett till att det här har blivit riktigt bra.

Pressbilder

Finns till höger eller längst ner på den här sidan. Ange "Foto: Skövde kommun" vid publicering.

Bild 1: Deltagare och handledare under 2017 års chefstraineeprogram.
Bild 2: Johanna Karlsson och Oskar Lans.

Kontakt

Sofia Myrman, HR-chef
0500-49 82 42
sofia.myrman@skovde.se