Studenten & Orka hela dagen!

Nu genomförs första steget i arbetet kring studenten. Orka hela dagen är ett arrangemang där vattenflaskor delas ut till alla studenter i Skövdes gymnasieskolor.

Drogförebyggande samordnare på Skövde kommun och IOGT-NTO står utanför ICA Maxi på Elins Esplanad på söndag för ta hjälp av allmänheten att knyta band och fästa kort med en hälsning om att ”orka hela dagen” på vattenflaskor.

Det är ett samarbete mellan Skövde kommun, Maxi Ica Stormarknad, Västra Götalandsregionen, Blå Bandet och IOGT-NTO. Jenny Aronsson som arbetar som drogförebyggande samordnare och Petra Berghäll från IOGT-NTO kommer att stå utanför ICA Maxi på Elins Esplanad den 27 maj klockan 11-14, för ta hjälp av allmänheten, att knyta band och fästa kort med en hälsning om att ”orka hela dagen” på  vattenflaskor.

Syftet med kampanjen är att vara berusningsbegränsande och att föra fram att om personen väljer att dricka alkohol är det viktigt att också dricka vatten. Studenten ska vara en rolig dag att minnas och vuxenvärlden har ett ansvar att skicka rätt signaler menar Jenny Aronsson, drogförebyggande samordnare.

I samband med denna dag kommer även informationsinsatsen TÄNK OM finnas på plats. Syftet med detta är att förmedla kunskap kring tonåringar och alkohol. Det är Sveriges länsstyrelser som har huvudansvaret och det sker i samverkan med kommun och polismyndighet. I Skövde kommun kommer Drogförebyggande samordnaren Jenny Aronsson, förmedla kunskap kring tonåringar och alkohol. Målgruppen är föräldrar till barn i tonåren.

Media hälsas välkommen!
Tid: 27 maj klockan 11.00-14.00
Plats: Elins esplanad, ICA Maxi Skövde

Kontakt:

Jenny Aronsson,
Drogförebyggande samordnare, Skövde kommun
072-858 00 45
jenny.aronsson@skovde.se