Svetsarprövningar på Kavelbro

Eleverna på industritekniska programmet på Gymnasium Skövde, Kavelbro har uppnått en hög nivå på sin utbildning och kommer att avlägga en svetsarprövning som övervakas av FORCE Technology, vilka är ackrediterade av SWEDAC för certifiering av svetsare.

Detta kommer att äga rum tisdagen den 12 juni och media hälsas välkomna!

I dagens industriproduktion blir kvalitetsstyrning vid svetsning allt viktigare. Krav på rätt svetskvalitet ställs i konstruktionsregler, av kunder, av myndigheter etc. Eftersom gängse kvalitetskrav på svetsning oftast omfattar svetsarprövning blir intyget lätt ett kvitto för tillträde till jobb på arbetsmarknaden, inte bara i Sverige utan även Europa.

En svetsarprövning görs genom att man svetsar ett stycke som först ska godkännas visuellt. Efter det skickas den sedan in för röntgen/ultraljud för att kunna se att inga fel finns invändigt i det svetsade stycket. Blir den där godkänd har eleven ett svetsarprövningsintyg.

Kontakt:
Annelie Samuelsson, programledare industritekniska programmet
0500497650
annelie.Samuelsson@skovde.se

Monica Gustafsson, yrkeslärare Industriprogrammet
070-3077142