Totalt grill- och eldningsförbud

Eldningsförbud råder sedan den 29 juni i Skövde kommun. Förbudet utökas nu till att gälla grillning överallt och på alla typer av grillar. Det är alltså inte längre tillåtet att grilla i egen trädgård.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott.
Denna förskrift träder i kraft 2018-07-25 klockan 14.00 och gäller tills beslutet upphävs.

Kontakt
Markus Wästefors
Tf kommundirektör
0500-49 81 15