Träffa valnämndens ordförande

Valnämndens sista möte inför valet den 9 september hålls den 21 augusti. I anslutning till sammanträdet genomförs en utbildning för valfunktionärer. Media hälsas välkomna att prata med ordförande i valnämnden, Martin Odenö, och därefter vara med vid utbildningen för valfunktionärer.

Tid: Tisdag 21 augusti kl. 17.30

Plats: Stadshuset, plan 5, lokal Översten

 

Kontakt
Markus Wästefors
Valsamordnare Skövde kommun
0500-49 81 15
Markus.wastefors@skovde.se