Träning tillgänglig för alla

Ökad kondition och styrka, viktnedgång och inte minst ett ökat självförtroende. Det är några av resultaten för deltagarna i projektet ”Träning För Alla” som riktat sig till personer boende i gruppbostäder och stödlägenheter i Skövde kommun.

Enligt folkhälsomyndigheten så uppger personer med funktionsnedsättning att de har en sämre hälsa än övriga befolkningen. En person kan också ha ökad sårbarhet för ohälsa på grund av sin funktionsnedsättning.Det vill Gustav Jansson, sjukgymnast på Skövde kommun, ändra på och tog initiativet till projektet.

– Hittills har vi jobbat mycket med stöd för hälsosam mat inom LSS. Jag vill även försöka förändra hur vi jobbar med fysisk aktivitet och hälsa, säger Gustav Jansson.

Projektet har pågått under stora delar av 2017 och syftet har varit att visa att man med ganska små medel kan komma åt hälsoproblem så som exempelvis övervikt. Målsättningen för deltagarna har varit ökad kondition och styrka, viktnedgång, ökad kroppskännedom och ökad rörelseglädje. Sex personer från olika gruppbostäder och stödlägenheter har deltagit. Två gånger i veckan har de tränat på Friskis och Svettis gym och fört träningsdagbok. De har även fått kortare lektioner om till exempel varför hjärtat slår fortare och pulsen ökar när man tränar, om anatomi, mat och träning.

– Vi har sett bra resultat i form av bland annat viktnedgång, ökad styrka och ökad rörelseglädje under projektets gång, säger Gustav Jansson.

Förhoppningen är nu att resultatet av projektet ska bidra till en vidare diskussion inom sektor vård- och omsorg om hur man framöver kan lägga upp arbetet kring fysisk aktivitet och hälsa inom LSS. Avdelning funktionsnedsättning har hälsoombud på varje enhet samt ett hälsonätverk där detta kommer ligga till grund för framtida hälsofrämjande insatser.

– Vi ser väldigt positivt på den här typen av initiativ från våra medarbetare. Om vi kan hjälpa våra brukare till en sundare livsstil så är det en vinst, både för individen och för samhället i stort, säger Per Granath, sektorschef på sektor vård och omsorg.

Projektet har finansierats av de medel för utvecklingsarbete som finns att söka inom de politiskt antagna programmen för folkhälsa och barn- och ungdom.

 

Kontakt

Per Granath
Sektorschef, Sektor vård och omsorg
0500-49 85 27

Gustav Jansson
Leg. sjukgymnast, Skövde kommun
0500-49 82 52