Unikt i Sverige - Totalförsvarsinformation på lektionstid i Skövde kommuns gymnasieskolor

Försvarsmakten i Skövde och Skövde kommun har kommit överens om att åter lägga in totalförsvarsinformation på lektionstid till elever i kommunens gymnasieskolor. Det är eleverna i årskurs två som kommer att få information om totalförsvaret, vad mönstringsunderlaget innebär, hur mönstringen går till och vad de kan förvänta sig om de får möjligheten att genomföra en militär grundutbildning.

Sedan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fick uppdraget om totalförsvarsinformation till ungdomar 1994 är detta första gången som en kommun i Sverige tagit beslut om att återinföra informationen på lektionstid.

Det första tillfället för totalförsvarsinformation är nu på fredag på Västerhöjd då tre stycken samhällsklasser träffar personal från Försvarsmakten i Skövde. 

Media inbjuds att närvara vid det första tillfället. Efter totalförsvarsinformation får ni möjligheten att träffa HR-chefen på Skaraborgs regemente, Anders Poutiainen och Skövde kommuns tf gymnasiechef Pontus Düring.

 
Tid: Klockan 13.10, fredag 2 februari

Plats: Västerhöjd  (Media möts upp entrén)

Anmälan och kontakt:
Joakim Elovsson, kommunikatör Skaraborgs regemente
072-964 06 81, info-p4@mil.se

 

Fakta om totalförsvarsplikten

Från och med den första januari 2018 har regeringen beslutat om att återinföra skyldigheten för totalförsvarspliktiga (alla svenska män och kvinnor mellan 16 och 70 år) att genomföra mönstring och grundutbildning i Försvarsmakten. Beslutet blir ett komplement till Försvarsmaktens frivilliga personalförsörjning. Fördelningen mellan frivilligheten och plikt avgörs av det totala personalbehovet. Inledningsvis kommer en mycket liten del av en åldersklass få möjligheten att genomföra militär grundutbildning. De första rekryterna som rycker in till Skövdeförbanden gör det vecka 30 i sommar.