Välkommen till Europaveckan 2018

Skövde kommun genomför Europaveckan den 3–9 maj. Syftet med genomförandet är att lyfta fram vikten av internationellt arbete, synliggöra det internationella inflytandet och hur det påverkar vår kommun, företag och invånare.

Europaveckan är en inspirations- och kunskapskälla för att utveckla kommunens internationella arbete.

Ur programmet
7 maj:

  • Lunchföreläsning på Gothia Science Park som riktas till företag i Skövde kommun som vill göra affärer utanför Sverige i samarbete med Business Region Göteborg.
  • Föreläsning på temat Nationella minoriteter i Europa i Skövde stadsbibliotek.
  • Öppet Stadshus om lokal utveckling med stöd från Leader östra Skaraborg som riktar sig till föreningar i kommunen.


8 maj:

  • Filmen Suffragette visas på Odeon. Det är ett spännande drama om en betydande grupp i den tidiga feministrörelsen och deras kamp om rösträtt för kvinnor. Filmen presenteras av Jacqueline Tjällman (L), ordförande i Beredningen för medborgare och folkhälsa, Skövde kommun, tillika ordförande i Liberala kvinnor Skaraborg.
  • På Nyeport och Flamman informeras ungdomar om Europa och EU-samarbetet av internationella studenter från gymnasiet och högskolan. Arbetsförmedlingens Eures-rådgivare informerar om möjligheten att söka jobb och praktik i Europa.


Alla programpunkter under Europaveckan är kostnadsfria. Aktiviteterna under Europaveckan sker i samarbete med Högskolan i Skövde, Leader östra Skaraborg, Business Region Göteborg och Arbetsförmedlingen östra Skaraborg.

Under Europaveckan sker även många aktiviteter inom kommunens olika verksamheter. Redan den 3 maj är det teaterföreställningar på Rydskolan som riktar sig till skolelever i åk 4 respektive 5. Den 8-9 maj sker samverkan med Högskolan i Skövde där elever på grundskola och gymnasium informeras om Europa och EU-samarbetet av internationella studenter. Arbetsförmedlingens Eures-rådgivare besöker Gymnasium Skövde - Kavelbro,  för att informera om möjligheten att söka jobb och praktik i Europa. Under Europaveckan sker flaggning av EU-flaggan runt om i kommunen. Förskolor, skolor, äldreboenden och övriga kommunala matsalar serveras denna vecka mat från olika europeiska länder.

Frågor om Europaveckan?

Kontakt:
Ulrika Henrikson, Utvecklingsledare internationella frågor
Telefon: 0500-49 82 16
ulrika.henrikson@skovde.se

Mer information om Europaveckan och programmet finns på:  skovde.se/europaveckan