Presskonferens: Vart tog våra skulpturer vägen?

Det kommer att handla mycket om skulpturer i Skaraborg i sommar. Två parallella projekt ruskar om bland skulpturerna i våra offentliga rum.

Det första projektet Vart tog våra skulpturer vägen? är ett samarbetsprojekt mellan Skaraborgs 15 kommuner.Samtliga kulturchefer står bakom idén som är inspirerad av de skulpturbyten som Borås och Ulricehamn gjorde under 2016. 

I sommar kommer flera offentliga skulpturer att få nya tillfälliga hem då sju av Skaraborgs kommuner lånar och/eller lånar ut verk till en annan kommun. I projektet arrangerar vi även en turné med ett resande skulptursällskap som besöker alla Skaraborgs kommuner.

En ny inventering av den offentliga konsten utomhus har även gjorts och redovisas så
småningom i en ny guidebok och på webben www.konstskaraborg.se 

Det andra projektet är Borås Internationella skulpturbiennal, där Skövde valts ut som en regional satellitkommun. En skulptur från Borås kommer att placeras på Hertig Johans torg under sommaren och en skulptur från Skövde kommer att placeras i Borås stadspark. 

Under presskonferensen deltar projektledaren, kultur- och fritidschefer från Skaraborg, konstchefen för Skövde konstmuseum, samt Skaraborgs kommunalförbunds kulturstrateg. De berättar allt om de båda projekten och lite av det övriga som händer runt dessa i Skaraborg under sommaren. 

Tid: 6 april klockan 09.00

Plats: Konferenslokal Vänern/Vättern på Gothia Science Park, Kanikegränd 3B, Skövde 

Kontakt
Marie Beckman, Projektledare ”Var tog våra skulpturer vägen?”
Telefon: 072-453 38 26
e-post: marie.beckman@skovde.se 

Katarina Strömgren Sandh, Kulturchef 
Telefon 0500-49 84 44
e-post: katarina.Sandh@skovde.se