Vklass blir ny lärplattform

Nu är upphandlingen av ny lärplattform avslutad. Vklass blir Skövde kommuns nya plattform och kommer att ersätta Fronter från och med hösten 2018. Den nya lärplattformen ska leda till bättre service för elever och vårdnadshavare. Den kommer också att underlätta det pedagogiska arbetet för våra medarbetare. 

Upphandlingsarbetet kring en ny lärplattform för sektor barn och utbildning samt vuxenutbildning Skövde har pågått under några månader. En projektgrupp har tillsammans med representanter från verksamheterna utvärderat leverantörernas anbud. Leverantörerna har även fått demonstrera sina system för att visa att de kan erbjuda de funktioner som efterfrågats. Resultatet från utvärderingen visar att det vinnande anbudet är Vklass.

Om Vklass

Vklass är en tjänst för förskolor och skolor där lärare och elever kan samarbeta, kommunicera och dela material med varandra. I systemet kan vårdnadshavare följa sitt barns kunskapsutveckling och ta del av information från förskolan och skolan. Vklass finns även som app.

”En gemensam lärplattform i kommunen är viktig för likvärdigheten, rättssäkerheten och elevens delaktighet i sitt lärande. Med den nya lärplattformen Vklass och dess app blir det även enklare för vårdnadshavare att ta del av information om sitt barn.” , säger Sara von Seth, IT-strateg och projektledare sektor barn och utbildning

Vklass kommer att implementeras under våren för att till terminsstarten hösten 2018 ersätta nuvarande lärplattform Fronter.

Kontaktperson
Sara von Seth, IT-strateg och projektledare sektor barn och utbildning
Telefon 0500-49 83 95 
sara.vonseth@skovde.se