Val 2018

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Sveriges flagga

Val 2018

Val den 9 september till riksdag, landsting/region och kommun.

Söndagen den 9 september är det val till riksdag, landsting/region och kommun. Dessa val äger rum vart fjärde år i september.

En viktig regel för att få rösta är att du ska ha fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom finns det ett antal regler för rösträtt som varierar för de olika valen. Bland annat måste du finnas med i en röstlängd och du ska även ha ett röstkort som skickas hem till dig. Vilka som har rösträtt och hur du gör för att rösta hittar du på länkarna här till vänster.

Den officiella valdagen är den 9 september men du kan förtidsrösta redan från den 22 augusti.

 

Mer information
Information på lättläst, främmande språk och teckenspråk hittar du på valmyndighetens webbplats.