50-årsjubileum av den Internationella romadagen 8 april 2021

Romernas internationella dag (nationaldag) firas digitalt till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.

Romer är splittrade och saknar land, men 1971 enades romer om bland annat flaggan och nationalhymnen (Gelem, gelem). Då begravdes även z-ordet och ersattes med ordet ”rom”. Internationella romadagen firas i många länder.

De blågröna färgerna i flaggan antogs vid en kongress i Bukarest redan 1933. För att understryka romernas historiska koppling till Indien enades man om att lägga till ett hjul. Det röda hjulet symboliserar även vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen (andliga värden) medan den gröna färgen symboliserar jorden.

Trots att romerna är splittrade och bor i alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är den Internationella romadagen som firas världen över den 8 april.

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet. I Sverige bor cirka 50.000 romer som delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter.

Källa: Delegationen för romska frågor och Minoritet.se

Här kan du se det digitala firandet av Internationella romadagen 2021 från Stockholm.