Alliansen har presenterat sitt budgetförslag

Alliansen har presenterat ett offensivt budgetförslag med historiska investeringsnivåer och stora satsningar på välfärden.

– Skövde växer som aldrig förr.  Vi i Alliansen har en hög ambition att få ännu fler att välja Skövde. Det är viktigt för att Skövde ska kunna axla rollen som draglok i regionen och konkurrera med övriga tillväxtregioner. Tack vare en stark ekonomi och välskötta finanser har Skövde förutsättningar att satsa framåt. Alliansens budget innebär historiskt höga investeringsnivåer, ett måste för att möta behoven i ett växande Skövde, säger Katarina Jonsson (M).

Stärka platsens attraktivitet

Alliansen vill få fler att välja Skövde och framförallt att studenter, barnfamiljer och företag ska lockas hit. Att stärka platsens attraktivitet har därför ett stort fokus i budgetförslaget. Satsningar kommer att göras på stadskärnan, i Boulognerparken och på kultur och fritid.

– Utöver den historiska satsningen på Billingen vill vi under de kommande tre åren investera i en ny isyta, två idrottshallar och i Kulturfabriken – en plats där ungas kreativitet ska tas tillvara. Vi ser också till att GöteborgsOperans Skövdescen blir kvar, vilket är viktigt för kulturen i hela regionen, säger Conny Brännberg (KD).

Satsar på välfärden

I alliansens budgetförslag finns också flera satsningar på välfärden. Bland annat ska investeringar göras i LSS-verksamheten och i flera gruppbostäder.

– Det är viktigt att vi i ett växande Skövde även fortsatt kan erbjuda välfärdstjänster av hög kvalitet. Alla invånare, såväl unga som äldre, ska ha ett gott liv i Skövde. I Alliansens budget förstärker vi bland annat hemvården med 8 miljoner kronor, säger Ulla-Britt Hagström (L). 

År 2019 kommer byggnationen av ett helt nytt äldreboende på Ekedal påbörjas. Den totala investeringen beräknas till 100 miljoner.

Runt om i Skövde vill Alliansen bygga om, bygga till och bygga nya skolor och förskolor. Till exempel ska en ny skola byggas i Trädgårdsstaden och i anslutning till den ska också en av de planerade idrottshallarna byggas.

Bra infrastruktur är en förutsättning för all utveckling. Därför avsätter Alliansen drygt 400 miljoner på vägar, korsningar, gång- och cykelbanor, kollektivtrafiklösningar och parkeringshus.

En attraktiv arbetsgivare

För att leverera välfärdstjänster med högkvalitet har kommunens medarbetare en avgörande betydelse. Framöver förväntas kommunen ha mycket stora rekryteringsbehov.

– Vid sidan av att satsa på konkurrenskraftiga löner gör vi flera satsningar för att vara en attraktiv arbetsgivare och möta rekryteringsbehoven. Bland annat skapar vi fler interna karriärvägar och startar traineeprogram, säger Leif Walterum (C). 

Beslutas 20 juni

Den 20 juni ska kommunfullmäktige fatta beslut om budget.