Information angående brand i Mariesjö

VIKTIG INFORMATION. Det brinner i ett papplager i Mariesjö som medför kraftig rökutveckling. Räddningstjänsten är på plats och arbetar med att släcka branden, arbetet kommer att pågå under hela eftermiddagen. Om du upplever obehag från röken, gå in och stäng dörrar och fönster.