Bild mormor och dotterdotter

Lätt att jämföra service och tjänster i Skövde

Det ska vara lätt att jämföra olika typer av service i Skövde. Med en enkel sökning kan du få fram fakta och omdömen om förskolor, grundskolor, gymnasium och äldreomsorg.

Till Jämförelsetjänsten >

Skövde kommun erbjuder en tjänst som gör det lätt att jämföra olika delar av serviceutbudet i kommunen. Med en enkel sökning kan du få fram fakta och omdömen om förskolor, grundskolor, gymnasium och äldreomsorg. Både kommunala och enskilda/fristående verksamheter finns med i jämförelsen. Uppgifterna baseras på information från officiell statistik och kvalitetsundersökningar.

– Det är viktigt att våra invånare kan se och jämföra de välfärdstjänster som erbjuds i Skövde. Kommunen ska vara öppen och transparent och här kan invånarna se, jämföra och följa olika kvalitetsmått på våra verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Du kan välja tjänster ur det totala utbudet eller göra en mer detaljerad sökning baserad på var verksamheten finns geografiskt eller andra sökkriterier såsom till exempel driftsform, modersmålsundervisning eller öppettider.

Tittar du på förskolor kan du jämföra antal barn, personaltäthet och andel pedagogiskt högskoleutbildad personal. Inom grundskolan kan du jämföra bland annat andel behöriga lärare, lärartäthet och skolnöjdhet ur elevens perspektiv. Inom äldreomsorgen kan du jämföra bland annat resultatet i nationella kundundersökningar.

Skövde kommun arbetar målmedvetet med att göra informationen om den kommunala servicen enklare och mer lättillgänglig. Jämförelsetjänsten är ett led i detta utvecklingsarbete och tjänsten kommer efterhand att byggas på med mer fakta och statistik. Tjänsten fungerar på alla enheter så som dator, läsplatta och mobil.