Medborgarlöfte om ökad trygghet i Ryd centrum

Ryd centrum ska uppfattas som en trygg plats att vistas på. Det är målet i 2019 års medborgarlöfte från Polisen och Skövde kommun.

Sedan 2017 har medborgarlöftena inriktats på tryggheten i Ryds centrum där arbetet har präglats av långsiktighet och där inriktningen nu går in på det tredje och avslutande året. Under 2019 kommer Polisen och Skövde kommun särskilt fokusera på att öka tryggheten i Ryd centrum och närliggande platser. Syftet är att de som bor, verkar i eller besöker Ryd ska uppfatta centrum som en trygg plats där de vill vistas.

– De gemensamma insatserna som genomförts har vi sett gett effekt och nyckeln till framgång ligger i långsiktighet i arbete likväl som väl avvägda verksamheter och aktiviteter i samverkan med lokala aktörer, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson.

Årets medborgarlöfte har få förändringar jämfört med föregående års medan analysen bakom aktiviteter och arbetet som planeras under året ges vägledning av den nyligen genomförda trygghetsundersökningen.

– Vi ser att samarbetet med de civila aktörerna i Skövde kommun fortsätter att utvecklas positivt där vi är särskilt glada över de relationer vi byggt upp i arbetet kopplat till områdesutvecklingen i Ryd. Trygghet byggs inte av en enskild statlig aktör utan byggs genom gemensamma krafter och viljor. Vi har blivit fler under året och har nu fem områdespoliser samt en gruppchef där vi ser att den ökade personalresursen omgående gett god effekt, säger Jan Hellnevi Lokalpolisområdeschef östra Skaraborg.