Nominering till Sveriges Digitaliseringskommun

Skövde kommun har blivit nominerad till utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun 2019 för sitt arbete med plattformar och digitala tjänster.

Till Sveriges Digitaliseringskommun 2019 utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Skövde kommun är tillsammans med 9 andra kommuner nominerad till utmärkelsen som delas ut under Kvalitetsmässan den 12 november.

I ansökan till utmärkelsen har vi framhållit framgången i våra satsningar på plattformar som integreras med varandra och tillsammans bildar en sammanhållen upplevelse för invånaren. Genom att använda oss av ett plattformstänk har vi kunnat skapa resurseffektiva lösningar som ger invånaren bättre service samtidigt som vi får effektivare interna flöden. Vilket minskar den interna administrativa bördan och ger en högre tillgänglighet för invånarna.

- Ett mycket trevligt besked! För mig visar det att långsiktigt lagarbete lönar sig. För oss är det bra timing eftersom vi har flera riktigt bra tjänster för våra invånare på gång, exempelvis Verksamt för företagare och Skolstart för föräldrar, säger Fredrik Edholm, IT-Chef.

Läs mer hos kvalitetsmässan:

https://kvalitetsmassan.se/utmarkelser/digitaliseringskommun/