Solceller på taket på nya Kyrkbackens äldreboende

Sol i Väst fick solenergipriset för årets prestation

Hållbar utveckling Väst och Skövde kommun fick priset för årets prestation för sitt arbete med Sol i Väst när svenska solenergipriset delades ut på Solforum.

- Det är ett erkännande för vårt arbete och inte minst för deltagarna i Sol i Väst. Hittills har de installerat över 3000 kvadratmeter solceller i 16 anläggningar. Förhoppningen är att deras erfarenheter ska inspirera andra kommuner och företag att satsa på sin egen solel, säger Erik André, Hållbar utveckling Väst, projektledare för Sol i Väst.

Sol i Väst är ett projekt och en överenskommelse inom Västra Götalands klimatstrategi. Deltagare är 23 kommuner och andra organisationer som installerar sina första solelanläggningar. Syftet med Sol i Väst är att deltagarna ska bygga upp egen kompetens som beställare av solceller, installera solceller och att deras erfarenheter sedan ska inspirera ytterligare aktörer.

Projektet leds av Hållbar utveckling Väst med finansiering från Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Energimyndigheten. Ledare för överenskommelsen är Skövde kommun.

Juryns motivering till priset lyder "Hållbar utveckling Väst och Skövde kommun har inspirerat flera kommunala energi- och fastighetsbolag att uppföra sina första solelanläggningar. Tillsammans med ett antal aktörer har de skapat ett unikt nätverksprojekt , inom ramen för en överenskommelse mellan kommuner. De har ett gemensamt mål, genomtänkt och väl dokumenterat stöd genom hela processen, från förstudie till besiktning och uppföljning."

Solenergipriset delas ut årligen av branschföreningen Svensk Solenergi i kategorierna årets anläggning och årets prestation. Vinnare av årets anläggning blev Västfastigheter för deras anläggning vid Skövde sjukhus.

Läs mer om Sol i Väst: hallbarutvecklingvast.se/sol-i-vast

Läs mer om Västra Götalands klimatstrategi: www.vgregion.se/smartenergi

Läs mer om solenergipriset och övriga vinnare: www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2016/arets-solenergipriser-till-vaestra-goetaland