Bilder från välkomstträff på bion bild1Bilder från välkomstträff på bion bild2Bilder från välkomstträff på bion bild3Bilder från välkomstträff på bion bild4

Sommarens feriepraktikanter välkomnades på bion

I sommar ska flera hundra ungdomar göra feriepraktik hos Skövde kommun. Den 25 och 26 maj hälsades praktikanterna välkomna på Saga-bion i Skövde.

Drygt 200 av sommarens alla feriepraktikanter dök upp på de två träffarna. Där möttes de av Leif Walterum, kommunalråd i Skövde kommun och Sofia Myrman, kommunens HR-chef samt medarbetare från kommunens HR-, löne- och arbetsmarknadsenhet.

Alice i spegellandet

Leif och Sofia lyfte vikten av feriepraktikanternas insats i sommar och berättade lite om kommunens alla olika yrken och vilka behov som finns i framtiden. De passade också på att ge lite praktiska tips och information om arbetstider, lön, hygienregler med mera. Träffen avslutades med biofilmen ”Alice i spegellandet” som ett litet tack i förskott för deras insatser i sommar.

T-shirts och folder finns i Kontaktcenter

På informationsträffarna fick alla praktikanter två t-shirts och en informationsfolder. De som inte hade möjlighet att närvara vid träffarna kan hämta ut dessa saker i Skövde kommuns kontaktcenter som ligger i Stadshuset. Sakerna kan hämtas från och med den 1 juni.