Bild på ett ordmoln om Tidan

Tack för din hjälp!

Ett stort tack till alla er som under våren har besvarat vår enkät med rubriken Vad är Tidan är för dig? Totalt fick vi in 490 ifyllda enkäter.

Resultatet presenterades under dialogkvällen på Tidanskolan igår där ett 50-tal personer deltog. Under kvällen tittade vi också gemensamt på vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter som finns för att bidra till fortsatt utveckling av Tidanområdet. Nu ska vi titta närmare på resultatet och se hur vi kan gå vidare.