Trygghetsundersökning pågår

Just nu pågår en trygghetsundersökning i Skövde. Den genomförs av ett företag på som heter Hkl Research AB som jobbar på uppdrag av Skövde kommun. Syftet är att undersöka hur den upplevda tryggheten ser ut och utifrån det se vilka trygghetsskapande åtgärder som behövs.

Det kommer att genomföras 1200 intervjuer med slumpvis valda invånare i centrum, Skultorp och Ryd. De flesta intervjuer genomförs via telefon och några kommer också att genomföras på offentliga platser. Undersökningen pågår under de kommande veckorna.

Stort tack till er som deltar i undersökningen och är med och utvecklar vår kommun.