Vad kom fram i Lerdalas dialog?

Med stort engagemang och mycket entusiasm strömmade Lerdalaborna till dialogkvällen för att delge sina åsikter för ortens framtid. Här kan du läsa sammanställningen över det som framkom under kvällen.

Kvällen den 13 november hölls ett dialogmöte i Dalklippan i Lerdala. 120 invånare, föreningsaktiva och företagare på orten deltog för att ge sina perspektiv, tillsammans med 10 kommunala tjänstepersoner. Dialogkvällen i Lerdala var den fjärde av sju, och en del i arbetet för att utveckla hela Skövde hållbart.

Dialogkvällen arrangerades i samverkan med en referensgrupp bestående av personer från Lerdala som representerar invånare, föreningar, kyrkan och näringsliv.

Kvällens syfte var att få en gemensam bild, både av nuläge och önskat läge, av hur det är att bo och leva i Värsås, det vill säga bidra till att vi som kommun får ökad kunskap om orten. Resultatet av dialogkvällen är en grund för fortsatt arbete tillsammans.

Här kan du ladda ner dokumentationen från kvällen (PDF).

Obs! Som en bilaga i slutet av dokumentationen finns även det material som kom in under de tre dialogerna som hölls med elever på Lerdala skola, barn på Lerdala förskola samt ungdomar på orten under oktober och november.

Vad händer nu?

Nu kommer resultatet att analyseras och tillsammans med interna arbetsgrupper och referensgruppen på orten kommer ett dokument att arbetas fram, som beskriver den gemensamma bilden av prioriteringar och inriktningar för orten.

Här kan du läsa mer om arbetet med områdesutveckling i Skövdes tätorter.