Viktig information - röklukt

Det brinner just nu utanför Uddevalla och på Björkö utanför Göteborg. Detta gör att man kan känna lukten av brandrök över ett stort område i Västra Götaland. Vid frågor ring 113 13 som är ett nationellt informationsnummer.

Ser du tydliga tecken på brand så som lågor eller en tydlig rökpelare, larma 112.