Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

En bild tagen över Hertig Johans torg i Skövde.

Bäst i Sverige på att låna grönt

Grön finansiering växer i popularitet och Skövde kommun har kommit längst med nästan enbart gröna lån.

Våra medarbetare Maria Vaziri, ekonomichef, och Bas Thijssen, finanscontroller, har blivit intervjuade av tidningen Dialog som görs av Kommuninvest. I reportaget berättar de om fördelarna med finansieringsmetoden och ger sina bästa råd till kommuner som vill göra samma resa. 

Läs reportaget i Dialogs senaste nummer: 

En bild på tidningen Dialogs senaste nummers framsida