Reviderat beslut om stängda verksamheter inom fritid Skövde och kultur Skövde

Coronaledningsgruppen reviderade den 20 januari beslutet om stängda verksamheter inom avdelningarna kultur Skövde och fritid Skövde. Beslutet gäller fram till den 14 februari 2021 och kan komma att omprövas. Elitlag omfattas inte av beslutet.

Det största förändringarna i beslutet rör Billingehov/Lillegården och Södermalms idrottsplatser som öppnas för möjlighet till utomhusträning från den 24 januari.

Samtliga kommunala bibliotek bedriver anpassad verksamhet enligt stadsbibliotekets modell och det gäller från och med nu.

Samtliga mötesplatser för unga kommer att kunna bedriva gruppaktiviteter utomhus från och med den 24 januari.

Beslutet innebär att:

  • Billingehov/Lillegården och Södermalms idrottsplats öppnas från och med den 24 januari 2021 i dialog med föreningar för idrott utomhus. Övriga idrottsanläggningar/idrottshallar/gymnastiksalar på skolor är fortsatt stängda.

  • Arena Skövde är fortsatt stängd utöver skolornas simundervisning.

  • Billingecentret, omklädningsrummen är fortsatt stängda.

  • Skövde kulturhus är fortsatt stängt utöver Skövde Stadsbibliotek som uppfyller sitt lagstadgade uppdrag genom anpassad verksamhet för att tillmötesgå låntagarnas behov, vilket även gäller kommunens övriga bibliotek.

  • Skolbiblioteken i Värsås och Tidan är fortsatt öppna men endast för skolans verksamhet.

  • Kulturfabriken är fortsatt stängd utöver för musikskolan som fortsätter med distansundervisning.

  • Samtliga mötesplatser för unga håller stängt men gruppaktiviteter utomhus kan genomföras från och med den 24 januari 2021.