Besök Sveriges första UNESCO globala geopark

Platåbergens Geopark i Västra Götaland har blivit utnämnd till Sveriges första Unesco globala geopark. Detta innebär att platåbergslandskapet anses vara världsunikt och av internationellt intresse, och området blir del av ett nätverk med geoparker världen över.

En geopark jobbar i grunden för att kombinera bevarande av naturmiljöer med hållbar utveckling och främjande av naturturism. Idag finns 177 geoparker i 46 olika länder i det globala geoparksnätverket.

Platåbergens Geopark är ett samarbete mellan nio kommuner: Grästorp, Trollhättan, Vänersborg, Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Skövde och Falköping.

Platåbergen i Västra Götaland vittnar om flera geologiska processer som är viktiga för att förstå jordens utveckling. Man hittar till exempel både fossil från numera utdöda djur och några av världens äldsta fynd av meteoriter i platåbergen. Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv, värdefulla naturtyper och fascinerande platser att besöka.

I och med utnämningen får ett område i Västra Götaland två Unescoutmärkelser, då Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle delvis överlappar med geoparken.

Läs mer här och börja planera din nästa upptäcksfärd.