Eldningsförbudet tas bort

Från och med fredag 28 augusti klockan 12.00 är det åter tillåtet att elda och grilla i Skövde kommun. För den som vill elda eller grilla gäller nu de vanliga säkerhetsreglerna.

Riskerna för skogsbrand har minskat i vårt län och på Räddningstjänstens rekommendation tas det lokala eldningsförbudet bort.

Försiktighetsåtgärder om du ska elda eller grilla utomhus

Det är du som tänder en eld som är ansvarig för elden och dess konsekvenser. Vid eldning eller grillning är du ansvarig för att det sker på ett säkert sätt. Ta reda på brandrisken där du ska elda eller grilla, var på en lämplig plats med tillräckligt avstånd till brännbart material, ha tillgång till släckutrustning, beakta rådande väderförutsättningar, lämna inte grillen obevakad och släck eller bevaka elden eller grillen när du är klar tills den är kall och har slocknat.