Eldningsförbudet upphävs

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har gått igenom underlag för brandrisk i skog och mark samt väderprognos och bedömer att det inte längre är motiverat med eldningsförbud. Därmed upphävs eldningsförbudet i Skövde kommun från och med idag, tisdag den 22 juni.

Det är fortfarande viktigt att tänka på att det är du som tänder en eld som är ansvarig för elden och dess konsekvenser. Vid eldning eller grillning är du ansvarig för att det sker på ett säkert sätt.

Ta reda på brandrisken där du ska elda eller grilla, var på en lämplig plats med tillräcklig avstånd till brännbart material, ha tillgång till tillräcklig släckutrustning och beakta rådande väderförutsättningar. Lämna inte elden eller grillen obevakad och släck eller bevaka elden eller grillen när du är klar tills den är kall och har slocknat.