Första spadtaget för den nya utomhusarenan på Billingen

Skövdes populära fritidsområde uppe på Billingen är en uppskattad plats för både invånare och besökare. Området är unikt placerat på berget med närhet till stadens centrum och erbjuder möjligheter till rekreation, idrotts- och friluftsliv för såväl kommunens medborgare som besökare.

- En utomhusarena ger möjligheter till att genomföra evenemang året runt här uppe på berget, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande. Vi ser en vinst i att vi kan skapa förutsättningar för våra föreningar att ordna aktivitet här året runt framöver, något som gynnar både Skövdebor och de som vill besöka oss. 

Torsdagen den 21 januari togs det första spadtaget för projektet som beräknas stå färdigt i november 2021. Tillsammans med Billingecentret ska utomhusarenan skapa ett helomfattande lösning som ger Billingen en central roll i friluftslivet.  

- Under ett flertal år har arbetet pågått med att utveckla fritidsområdet. Att vi idag kan ta det första spadtaget för att bygga en utomhusarena är ett viktigt steg i den utvecklingen, säger Katarina Jonsson 

den reviderade budgeten för 2021 så tillfördes ytterligare medel för att utöver det redan beslutade bandytaket skapa en utomhusarena. Finansieringen sker inom ramen för Billingeprojektet.