Försvarsmakten övar 11-21 maj

11-21 maj har förbanden i Skaraborg slutövning för årets värnpliktiga. Övningen genomförs i huvudsak på de militära övningsfälten i Skövde och Karlsborg men det förekommer viss verksamhet även utanför dessa områden som kan påverka.

När Försvarsmaktsövningen Aurora, som skulle genomförts i Skåne och Blekinge, blev framflyttad fick förbanden planera om för en lokal slutövning på hemorten. I övningen Våreld deltar Skaraborgs regemente, Trängregementet, Livregementets husarer och en liten del från Ledningsregementet.
Det är viktigt att de värnpliktiga får en bra avslutning på utbildningstiden och därför genomförs övningen samtidigt som Försvarsmakten fortsätter lämna efterfrågat stöd till samhället.

Hur kommer du att märka av övningen:

Övningen genomförs i huvudsak på de militära övningsfälten i Skövde och Karlsborg men det förekommer viss verksamhet även utanför dessa områden. Den sker på civil mark där markägarna beviljat lån av mark.

  • Lördag 16 maj och söndag 17 maj kan det förekomma helikopter på låg höjd över/runt Skövde övningsfält (främst de östra delarna).
  • Söndag 17 maj samt onsdag och torsdag 20 - 21 maj kommer vi flyga med målflyg på periodvis låg höjd över Skövdes övningsfält.
  • Det kommer att vara transporter mellan de olika platserna, vilket också sker sena kvällar och tidiga morgnar.
  • Måndag 18 maj och tisdag 19 maj sker en transportövning då förband flyttar sig mellan Skövde och Karlsborg.
  • Onsdagen 20 maj, tidig morgon, är det en del stridsfordontrafik söder om Skövde skjutfält
  • Onsdag 20 maj tränar förbanden strid i bebyggelse på garnisonens garageområde, vilket medför högre ljudnivåer.

I planeringsarbetet av övningen har Folkhälsomyndighetens riktlinjer varit en förutsättning.

Mer information hittar du här: www.forsvarsmakten.se/vareld20