Militärer går på gata

Försvarsmakten övar i Skövde 18-19 april

Från torsdag eftermiddag den 18 april till fredag morgon den 19 april kommer Försvarsmakten öva på att förflytta och gömma sig i stadsmiljö i Skövde.

Deltagarna bär vapenatrapp (ett grönt träningsvapen i plast) och rör sig till största delen i små grupper. De bär uniform, men ibland också civila kläder.