Två röda hus vid en grusväg i Tidan

Nu släpps den gemensamma nulägesbilden för fyra av Skövdes tätorter!

Skövde ska utvecklas – stad som tätort som landsbygd. Sedan 2019 har Skövde kommun arbetat med tätortsutveckling i syfte att tillsammans med de boende skapa förutsättningar för att stärka Skövdes attraktionskraft.

Med gemensamma krafter har dialoger genomförts i Timmersdala, Tidan, Värsås och Lerdala innan pandemin slog till.

Resultatet från de fyra dialogerna har nu bearbetats och presenteras i form av en gemensam nulägesbild för respektive tätort. Många har varit involverade och engagerade ortsbor har lämnat sitt perspektiv både på tätorten idag och gett förslag på utvecklingsmöjligheter. Nästa steg handlar nu om att vi som kommun går vidare och arbetar fram en handlingsplan för respektive tätort.

- Vår förhoppning var att vi skulle kommit längre i arbetet, men pandemin har satt lite stopp i arbete, säger Caroline Hagström samhällsbyggnadschef. Därför känns det nu positivt att vi idag kan ta det här steget och fortsätta arbetet framåt trots pandemin fortsätter Caroline.

När situationen tillåter planeras motsvarande dialoger att genomföras i Igelstorp, Väring och Ulvåker.

Här kan du läsa mer om orterna och arbetsprocessen. På respektive orts sida hittar du en länk till den gemensamma nulägesbilden.