Grunden för Skövde kommuns framtida vision

Nyfiken på hur arbetet med Skövdes kommande vision går till? Nu finns en publicerad sammanfattning av allt analysmaterial som visionen ska bottna i. Välkommen att kika!

Ett viktigt steg på Skövdes väg mot en utvecklad vision är att samla in, väga samman och analysera en mängd perspektiv, dokument och annat underlag. Det handlar om röster från en rad aktörer och medborgare i kommunen, men också om politiska program och planer samt den regionala utvecklingsstrategi (RUS) som Västra Götalandsregionen tagit fram. 

Under våren och sensommaren har detta insamlings- och sammanställningsarbete genomförtsFör att alla intresserade ska kunna ta del av materialet publicerar vi nu en sammanfattning av allt underlag som ska finnas med när vi utvecklar Skövde kommuns vision. Materialet återfinns till höger på den här sidan.

Läs mer om visionsarbetet här.