äldre man läser en tidning

Har du fått brev från folkhälsomyndigheten?

Nyligen skickade folkhälsomyndigheten i samarbete med bland annat Västra Götalandsregionen ut årets extraenkät "Hälsa på lika villkor". Förhoppningen med enkäten är att få en bättre bild av hur invånarna mår och vilka skillnader som finns mellan olika grupper i samhället.

Enkäten Hälsa på lika villkor har genomförst var fjärde år i Västra Götaland sedan 2004, men i år görs en extra enkät med fokus på covid-19.

24 000 slumpvis utvalda västergötalänningar har fått den på posten. Är du, eller någon av dina anhöriga en av dem hoppas vi att du fyller i enkäten som syftar till att få en bättre bild av hur invånarna i regionen mår och få ett aktuellt underlag att utgå ifrån till kommande insatser för ökad jämlikhet och ännu bättre folkhälsa i regionen.

Läs mer om enkäten på Västra Götalandsregionens webbplats: Folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor?