Information om vad som händer i omvärlden

Med anledning av kriget i Ukraina kan det finnas många frågor och funderingar kring vad det är som händer och hur det påverkar oss i Sverige. På krisinformation.se kan du läsa om vad vi vet just nu och ta del av bekräftad myndighetsinformation.

Tänk på att det är viktigt att vara källkritisk och att bekräfta information från flera håll. Det är normalt att känna oro och att ha frågor om vad som händer och hur det påverkar oss.  Barn och unga är särskilt utsatta och möts av mycket information bland annat i sociala medier. Lyssna och var uppmärksam på barns frågor och funderingar 

krisinformation.se finns mycket information om läget och om hur du kan få stöd och hitta information. Bland annat:

 

Du kan också läsa mer om hur du som vuxen kan prata med barn som är oroliga för omvärldsläget på Försvarsmaktens webbplats.  Där kan du även följa Försarsmaktens övergripande arbete. 

 

Läs mer här.