Tänk på vad du sprider för information

Varför sprider vi info på nätet som vi aldrig skulle sprida i verkligheten? Personuppgifter, passnummer och annan känslig information kan lätt hamna i orätta händer.

1 oktober inledde Sverige Informationssäkerhetsmånaden där huvudbudskapet är Tänk säkert - skydda din viktigaste information. Syftet med månaden är att öka medvetenheten om just informationssäkerhet i hela Europa.

Fundera på vilken information du har som är värdefull och om det finns några risker med hur du hanterar den. Personnummer, lösenord, kortuppgifter, passnummer, fotografier, kvitton och avtal är några exempel på viktig information som inte bör hamna i fel händer.

Läs mer på: www.dinsakerhet.se/tank-sakert

Nedan finner du checklistor på vad du kan göra, både som privatperson och företag, för att säkerställa att du inte lämnar ut information som inte bör lämnas ut.

Checklista för privatpersoner

Checklista för företag