Internationella Romadagen 8 april

Romerna är en av de fem nationella minoriteterna i Sverige. Den 8 april firas Internationella Romadagen. Dagen firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.

De blågröna färgerna i flaggan antogs vid en kongress i Bukarest redan 1933. För att understryka romernas historiska koppling till Indien enades man om att lägga till ett hjul. Det röda hjulet har vidare konnotationer och symboliserar även vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen (andliga värden) medan den gröna färgen symboliserar jorden.

Romerna har inget "eget" land. Trots att romerna är splittrade och bor i alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är Internationella Romadagen som firas världen över den 8 april.

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet. I Sverige bor cirka 50.000 romer som delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer.

Romani chib betyder 'det romska språket'. Det är ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige. Det romska språket (även romska, romani chib, romani eller romanes) har många olika dialekter och talas över hela Europa.

Källor:

Minoritet.se

ISOF

Forum för levande historia