Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Jämförelsetjänsten skapar nya möjligheter

Vår jämförelsetjänst är till för dig som står inför ett val av skola eller äldreomsorg. Med hjälp av tjänsten kan du på ett lättöverskådligt vis jämföra vilka alternativ som finns tillgängliga.

De mätetal som visas i jämförelsetjänsten är en del av Skövde kommuns arbete med öppna data. Vilket bygger på att vi som kommun fritt delar ut vår data via öppna standarder. De som är intresserade av att använda datan kan sedan använda den för att bygga nya tjänster eller utveckla nuvarande. Ett bra exempel på detta är mäklarportalen Hemnet som nyligen började använda vår data för att visa våra skolors position på sina kartor och visa länkar till mer information.

Skövde kommun är en av de kommuner i Sverige som ligger i framkant när det kommer till att dela öppna data. Tanken är att vi genom att dela med oss skapar bättre förutsättningar för att det skapas nya innovativa tjänster och lösningar, som både vi som kommun och våra invånare kan ta del av. Vilket i slutändan underlättar invånarens vardag och höjer kvalitén på den service vi erbjuder som kommun. Samtidigt kan andra ta del av vårt arbete och därmed inte behöva uppfinna ett hjul som redan är uppfunnet.

Läs mer om vår öppna data.
https://skovde.se/open

Gå vidare till jämförelsetjänsten.
https://skovde.se/jamforelsetjansten