Johan Rahmberg blir tillförordnad kommundirektör

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har under dagen haft ett extrainsatt möte där man fattade beslut att Johan Rahmberg kommer tjänstgöra som tillförordnad kommundirektör i Skövde kommun fram tills att ny kommundirektör är rekryterad. Rahmberg är idag chef för sektor medborgare och samhällsutveckling.