Kommundirektör Tomas Fellbrandt går i pension

Efter 25 år i Skövde kommun som chef, varav tio år som kommundirektör, går Tomas Fellbrandt i pension i början av 2023. Rekryteringen av hans efterträdare startar redan nu för att ge denna bästa möjliga förutsättningar att sätta sig in i arbetet före nästa mandatperiod.

– Tomas har gjort ett fantastiskt jobb för Skövde. När han nu har aviserat att han vill gå i pension, är det viktigt att få en ny ledning på plats så snart som möjligt som långsiktigt tar över det utvecklingsarbete som pågår, säger Katarina Jonsson.

– Under våren ska vi besluta om en ny vision och efter valet i höst inleds en ny mandatperiod, fortsätter hon. Det är en lämplig tidpunkt för en ny kommundirektör att ta över.

Tomas Fellbrandt går i pension vid 63 års ålder, vilket är i mars 2023.

– Jag är tacksam och stolt över att i olika roller ha fått bidra och vara delaktig i utvecklingen av Skövde kommun under större delen av mitt yrkesliv, säger Tomas Fellbrandt.

Rekryteringsprocessen startar nu direkt och målet är att ha en ny kommundirektör på plats under sommaren.

– Jag vill ge min efterträdare goda förutsättningar och vill verka för en bra och effektiv överlämning. Därför kommer jag att jobba vidare en tid även efter att en ny kommundirektör har tagit över uppdraget, konstaterar Tomas Fellbrandt.

– Vi är glada över att ytterligare en tid kunna dra nytta av Tomas breda kompetens i den mycket expansiva period som Skövde befinner sig i just nu, säger Katarina Jonsson.