Det här gör vi i samband med bilbränderna i Södra Ryd

Med anledning av de inträffade bilbränderna i Södra Ryd så pågår en brottsutredning som leds av polisen. Skövde kommun samarbetar med polisen, räddningstjänsten och andra aktörer för att hjälpa till i arbetet.

- Att anlägga bilbränder är olagligt och de som begår dessa brott ska åtalas. Här behöver vi samarbeta för att nå resultat säger Markus Wästerfors, säkerhetschef Skövde kommun.

 - Att tipsa polisen är lätt och det kan man göra på flera sätt. Enklast genom att ringa 114 14 eller gå in på webben https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/. När man tipsar kan man vara anonym, fortsätter Markus.

Hur hjälps vi åt för att tillsammans få ett tryggt och lugnt Södra Ryd?

I samband med bilbränderna i Södra Ryd hjälper vi till med bland annat sanering av de parkeringsplatser där det brunnit bilar. Detta görs för att minska risken för att förorenat vatten rinner ner i dagvattenbrunnarna. Vi stöttar också de bilägare som drabbats med information om hur de ska göra anmälan till försäkringsbolaget.

- Vi har ett mycket bra samarbete med polisen kring vad som händer i Södra Ryd. Det finns även personal från oss på plats på Träffpunkten Flamman som coachar frivilliga nattvandrare, säger säkerhetschef Markus Wästerfors.

Flamman fungerar också som samlingslokal för alla som vill hjälpa till på olika sätt. Engagemanget för att hjälpa till är väldigt stort och det är många som sluter upp vilket är fantastiskt.

Vi arbetar långsiktigt med utveckling av Södra Ryd

I Södra Ryd jobbar vi med långsiktiga planer för områdesutveckling. Planerna är till för att tydliggöra vårt arbete samt att stärka samarbetet med andra inom området. Detta för att områdesutveckling bygger på just samverkan. Det gör vi bland annat i Områdesgruppen som består av bostadsbolag, polis, näringsliv, studieförbund, kyrkor och föreningar som vi har ett nära och tätt samarbete med. Målet med områdesutvecklingen är att Ryd ska vara ett attraktivt område att leva, bo och verka i. Här är invånarna, allmänheten och näringslivet engagerade i områdesutvecklingen. Alla är välkomna.

Hos oss på kommunen har vi en speciell enhet som jobbar med områdesutvecklingen i Södra Ryd. Där ingår bland annat mötesplatsen Flamman för ungdomar, biblioteket som är en viktig plats för samtal, kommunikation och lärande och Medborgarservice som hjälper människor med olika frågor och annan samhällsinformation. Det finns också en områdesutvecklare som driver, koordinerar och samordnar arbetet. Detta arbetet pågår även nu under corona och covid-19.

Vad kan du göra?

Du som bor och är i Södra Ryd kan också vara med och skapa trygghet. Exempelvis är vuxennärvaro på gator och torg jätteviktigt för att förebygga brott och ordningsstörningar.

Vill du hjälpa till och engagera dig så hittar du information och kontaktpersoner här.

Tillsammans kan vi göra mer, ditt engagemang är viktigt!