Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2021

Förra veckan presenterades resultatet för 2021 års undersökning av kommunernas kvalitet och effektivitet. Skövde kommun ligger fortsatt bra till inom flera områden och har även fått ett bättre resultat på flera av de områden som sist visade sig ha förbättringspotential.

Skövde och cirka 260 andra kommuner i landet har under 2021 deltagit i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning "Kommunens kvalitet i korthet", KKIK. Undersökningen visar kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner och består i år av drygt 40 nyckeltal fördelade på tre områden: "Barn och unga", "Stöd och omsorg" och "Samhälle och miljö". 

Här kan du ta del av sammanställningen.