Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Flygbild över Billingen

Kommunfullmäktige röstade ja till avtalen gällande Billingens utveckling

Vid sammanträdet den 27 februari röstade kommunfullmäktige ja till de avtal som gäller Billingens utveckling.

Här kan du läsa mer om förslaget om att utveckla Billingen. Avtalen i sin helhet, en sammanfattning av dem samt förslaget till beslut finns under rubriken "Dokument".

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna röstade ja till förslaget och fick därmed majoritet. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade nej till förslaget.