Kriget i Ukraina - vad gör Skövde kommun

Med anledning av kriget i Ukraina arbetar Skövde kommun nu med att förbereda mottagande av flyktingar om och när detta blir aktuellt. I dagsläget har Migrationsverket meddelat att Skövde kommuns tillfälliga boenden inte kommer att behövas i närtid.

Situationen kan dock ändras snabbt och därför fortsätter kommunen förberedelsearbetet för att kunna ta erbjuda boende.

I dagsläget är lokalerna på Uddagården förberedda och kan erbjuda 50 evakueringsplatser om situationen förändras. Det finns även möjlighet att öka den kapaciteten med kort varsel om behovet skulle bli större än så. Men just nu kommer Skövdes platser inte att bli aktuella.

— Migrationsverket har meddelat oss att våra platser inte behövs just nu, säger Lena Friberg, chef för socialtjänsten i Skövde kommun och som också leder den beredningsgrupp som är tillsatt för att arbeta övergripande med Ukrainafrågan. Men vi fortsätter att förbereda oss eftersom läget kan förändras snabbt och då måste vi vara redo. Vi har inventerat hur många evakueringsplatser vi kan ställa upp med och har arbetat med att ställa i ordning dem så att vi kan stötta Migrationsverket med kort varsel.

Flyktingmottagande – hur funkar det?

Migrationsverket ansvarar för mottagandet av flyktingar och bad den 8 mars landets kommuner om hjälp med evakueringsplatser för att klara det första mottagandet av människor som flytt från Ukraina

Det innebär att Skövde kommun har inventerat lokaler och säkerställt att vi kan erbjuda trygga och säkra evakueringsboenden om Migrationsverket behöver dem.

Även skolan har gjort ett förberedande arbete och tar emot de barn som är i behov av skola eller förskola. De barn som kommer till Sverige har rätt till skola och förskola, men det är viktigt att en ansökan kommer in till kommunen så att de kan placeras. Samma regler gäller som för barn som redan bor här. Du kan läsa mer om vad som gäller och hur ansökan går till under Frågor och svar som du hittar  här.

Vad gäller om man som privatperson vill ta emot flyktingar?

Om man som privatperson vill ta emot flyktingar ska man tänka igenom det åtagandet noga och vara medveten om vad som gäller. Om du väljer att erbjuda boende på eget initiativ så sker det frivilligt och kan inte kompenseras av myndigheter i efterhand. Du har exempelvis inte rätt till ekonomisk ersättning från kommunen eller Migrationsverket. Att öppna sitt hem och ta emot flyktingar är ett frivilligt humanitärt och ideellt åtagande. Det är ett stort ansvar att ta på sig. Om detta är aktuellt för dig bör du fundera över hur länge du kommer ha möjlighet att låta personerna bo hos dig. Det är viktigt att den ordinarie processen följs för att man som flykting ska få rätt till dagpenning med mera. Du bör bidra till att personerna som bor hos dig registreras hos Migrationsverket så att allt detta blir rätt från början.

 Ta del av den information som finns på Migrationsverkets hemsida om situationen i Ukraina och tänk igenom vad du har för förutsättningar ur ett längre perspektiv.

Skola och förskola

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande har rätt att gå i skolan och i förskolan. Kommunen ska erbjuda en placering på en skola inom en månad efter det att ansökan kommit in till kommunen. För förskola gäller inom fyra månader efter att ansökan kommit in till kommunen. Läs mer här under Frågor och svar om skola och förskola för nyanlända om hur en ansökan går till.