Kungörelse Länsstyrelsen - hastighetsbegränsning väg 49

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 49 i Skövde kommun.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00.

Synpunkter

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Länsstyrelsen senast den 2 september 2022.

Synpunkter kan skickas in via:

Ange diarienummer 27658-2022.

Kontakt

Kontakta Länsstyrelsen i Västra Götaland