Läget i Skövde kommun kopplat till elsituationen i Sverige

Skövde kommun har ett pågående arbete med att se över och anpassa verksamheter i syfte att minska vår totala elkonsumtion och bidra till en minskad risk för strömavbrott. Arbetet påbörjades för ett antal månader sedan och pågår kontinuerligt.

— Ett strömavbrott har en signifikant påverkan på alla samhällsviktiga verksamheter och funktioner och vi behöver därför göra det vi kan för att minimera den risken, säger Björn Söderlundh, kommundirektör i Skövde kommun. Det är vår skyldighet som offentlig organisation att ta det ansvaret och detta gör vi genom att minska vår totala elkonsumtion. Att vi drar in på olika saker, släcker ner och anpassar handlar inte om att spara pengar. Det handlar om att spara på el.

Om hela Sverige bidrar till att använda mindre el totalt så minskas risken för att drabbas av strömavbrott. Ett strömavbrott påverkar de mest utsatta och sköra samhället och de är de personerna som kommuner runt om i landet har ansvar för.

— Skövde kommun har gjort en analys över hur mycket el våra olika verksamheter drar och har fattat beslut utifrån dessa beräkningar. Inte beräkningar på kostnader i kronor och ören utan på kWh. Vi arbetar kontinuerligt med att se över verksamheter och säkerställa att vi gör vad vi kan i både stort och smått för att vi ska minska risken för strömavbrott, säger Björn Söderlundh. En kommun är en komplex verksamhet och vi har väldigt många perspektiv som vi väger in i våra beslut kring vad som prioriteras. Olika åtgärder lämpar sig för olika verksamheter vid olika tidpunkter så i har ett kontinuerligt arbete kring detta och kommer att fortsätta ha det hela vintern.

Skövde kommun har en stabil ekonomisk grund och en medveten strategi för elhandel som gör att åtgärder som genomförs inte behöver grunda sig på ekonomi utan helt och hållet handlar om att minska elförbrukningen.

— Det som är viktigt att komma ihåg är att våra åtgärder genomförs i syfte att minska elkonsumtionen, inte kostnaderna. Vi ser effekter och kommunens totala konsumtion har minskat med ca 10% den senaste månaden tack vare detta arbete, säger Björn Söderlundh. Beslut avseende i vilka verksamheter vi väljer att spara på elförbrukningen och i vilka verksamheter vi inte gör det, grundar sig i en analys av hur vi mest effektivt och med minst påverkan för våra medborgare kan nå de av regeringen uppsatta målen för minskning av elförbrukningen. Dessa mål är satta till minst 5% under topplasttimmar och 10% generellt.

 

Läs mer om hur Skövde kommun jobbar här