Lidköping och Skövde tar gemensamt sikte på SM-veckan

Lidköping och Skövde kommer gemensamt ansöka om värdskapet för SM-veckan sommar 2026, alternativt 2027 eller 2028. Ansökan kommer att skickas in innan sommaren och ambitionen är att tillsammans skapa förutsättningar för en sprakande idrottsfest i Skaraborg.

 SM-veckan är ett av Sveriges största årligen återkommande idrottsevenemang som sam-lar svenska mästerskap för seniorer i olika idrotter i en och samma stad under en vecka.

— Vi vill gemensamt bidra till att idrotten får ta plats och skapa förutsättningar för alla passionerade utövare att få ett bra mästerskap på bra platser, säger Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande i Lidköping. Här finns alla förutsättningar för att göra det riktigt bra, särskilt när vi väljer att göra det tillsammans. Samarbetet stärker vår region och kommer att gynna både SM-veckan och oss.

SM-veckan är en möjlighet att stå värd för en idrottslig folkfest och Lidköping och Skövde kan tillsammans med andra grannkommuners utbud av föreningar och arenor komplettera varandra och skapa goda förutsättningar för mottagande av SM-veckans alla möjliga idrotter.

— Förutom stora turismekonomiska effekter och marknadsföring av Lidköping, Skövde och regionen som helhet så skapar evenemanget en långsiktig samverkan och utveckling av förenings- och näringslivet, säger Katarina Jonsson, Kommunstyrelsens Ordförande i Skövde. Det kommer att stärka vår förmåga att gemensamt arrangera stora evenemang framöver, vilket vi tror medför stora vins-ter för medborgarna. 

Om SM-veckan

SM-veckan genomförs varje år på olika orter i Sverige, vinter respektive sommar. SM-veckan är öppen för Riksidrottsförbundets medlemmar, 71 specialidrottsförbund, vilka representerar upp emot 210 idrotter. SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda specialidrottsförbund och värdstaden. Skövde kommer att vara värd för SM-veckan vinter 2023. Här kan du läsa mer om det.

På bilden från vänster: Anna Ohlin Ek, VD Destination Läckö-Kinnekulle, Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde, Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande i Lidköping, Mats Olsson, VD Next Skövde