Hemtjänsten i Skultorp är vinnarna av Skövde kommuns likabehandlingspris 2021

Hemtjänsten i Skultorp, inom sektor vård och omsorg, tilldelas 2021 års likabehandlingspris för sitt strukturerade och inspirerande arbete med handledning av elever.

​Juryn anser att arbetssättet på ett föredömligt sätt lett till en ökad arbetsglädje och en stolthet för yrket bland medarbetare genom handledning av elev. Sammantaget anser juryn att arbetet bidrar till en utveckling av verksamheten genom bättre arbetsmiljö för medarbetare men också att arbetet upplevs attraktivt för yngre framtida kollegor, vilket förhoppningsvis kommer leda till en större mångfald i organisationen och bidra till goda vinster för medborgare och samhälle.

- Jag tycker att det är glädjande och fantastiskt roligt att hemtjänsten återigen tar hem priset. Annelie och medarbetarna har gjort ett mycket bra jobb. Jag kan även konstatera att det pågår mycket bra arbete i hela sektorn, vilket jag är stolt över säger Per Granath, sektorschef sektor vård om omsorg.

Priset överlämnades på Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december.  Prissumman på 30.000:- ska användas för fortsatt positiv utveckling inom området.