Medborgarnas gåvor kommer till användning då fler Ukrainska flyktningar anländer

Tack vare den donationsinsatsen skövdeborna i våras gjorde kan kommunen nu erbjuda de som flytt från kriget i Ukraina inredda boenden med sängar, täcken, hygienartiklar med mera.

Fler Ukrainska flyktingar kommer till oss i Skövde - och tack vare er som i våras var med och skänkte saker kan vi erbjuda dem boenden med möbler, täcken, kuddar, madrasser, hygienartiklar med mera. Stort tack! De flyktingar vi möter är oerhört tacksamma för detta.
Den 15 augusti var 112 stycken stycken mottagna och de personer som kommer till vår kommun har blivit anvisade av Migrationsverket. De boendeformer vi erbjuder är korridorsboende, delade lägenheter och egna lägenheter. De olika boendeformerna är spridda i stora delar av kommunen.