Skövdeborna är nöjda med att leva och bo i Skövde kommun

Under hösten har SCB (Statistiska centralbyrån) genomfört en medborgarundersökning i Skövde på uppdrag av Skövde kommun. I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Nu är undersökningen klar och resultatet har presenterats.

Årets undersökning visar att skövdeborna är nöjda med att leva och bo i Skövde kommun. Särskilt nöjda är invånarna med verksamheten i förskolan, kommunala vuxenutbildningen, trygghet i samhället och skötsel och tillgång till kommunens motions- och fritidsanläggningar. Inom flera andra områden är Skövde kommuns resultat ungefär i nivå med rikets, exempelvis inom området samhällsservice, resor och kommunikationer och jämlikhet och integration.

Senast undersökningen genomfördes i kommunen var 2019, men är sedan dess omgjord och det är därför inte möjligt med en jämförelse. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och bör ses tillsammans med andra undersökningar för att få en helhetsbild av hur invånarna ser på kommunen och den kommunala servicen.

Om undersökningen

SCB erbjuder kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning två gånger per år, vår och höst. Denna gång har 1 200 Skövdebor från 18 år och uppåt slumpvis valts ut och ombetts att besvara undersökningen. 38 procent av dem har svarat.

 Rapporten i sin helhet hittar du här: Medborgarundersökning (skovde.se)